Wee si mir?

“Atelier Kannerbuch Editioun” gouf 2014 gegrënnt an huet sech zum Zil gesat, Kanner fir Bicher ze begeeschteren.
 
D’ Kannerbicher vun Atelier Kannerbuch an déi domat verbonnen Aktivitéite sinn:

-      vir Kanner interessant an hirem Alter ugepasst,

-      ästheetesch uspriechend,

-      pedagogesch wäertvoll.