Kreativen BuchAtelier

 

En kreativen Atelier kann am Uschloss un d'Liesung oder separat een aneren Dag duerchgefouert ginn. Et ass een Atelier, wou d'Kanner ganz fräi kënne schaffen an de Lien zum Buch awer zu all Moment bestoe bleift.

Fir méi Detailer schreift eis op: 

                                                                                             info@kannerbuch.lu

 

 

WICHTEG INFO: De Moment bidde mir keng kreativ Atelieren un.